Hälldala Spin & Win med NRHA Scandianvian Derby 2024

Hälldala Spin & Win med NRHA Scandinavian Derby
15-19 maj 2024
NRHA & NRHA Greenreiner, NRHA Sweden och Hälldala Klasser, Viking Cup Kval, Lakeside Horses Open Trophy, Scandinavian Derby och Prefuturity 4 och 5 Years

Domare1: Dave R.Young (Holland)
Domare 2: Franck Perret (France)

NRHA Open/Lakeside Horses Trophy: $ 1000 added
NRHA Non Pro: $ 300
NRHA Int. Open $ 200
NRHA Ltd Open: $ 200

Scandin. Derby Open L4 $ 2.000. Lawson Tropy, bucklet+Champion Cooler
Scandin.Derby Open L1 $ 1.000. added, Morrison+bucklet+Champion Cooler
Scandin. Derby Non Pro L4 $ 1.000. Morrison+Trophy,bucklet+Champion Cooler
Scandin Derby Non Pro L1 $ 500. added, Morgan+bucklet+Champion Cooler

Scand Pre Futurity Non Pro 5YO Jackpott + Champion Cooler
Scand Pre Futurity Non Pro 4YO Jackpott + Champion Cooler
Scand Pre Futurity Open 5YO Jackpott + Champion Cooler
Scand Pre Futurity Open 4YO Jackpott + Champion Cooler

Anmälan showmanager.info
Propp
Showbill
NRHA Sweden klasser
NRHA Sweden Green Reiner
NRHA Derby information
Hälldala Klasser
Viking Cup 2024