Fotograf Mi Ritzèn på plats under Hälldala Spin & Win 2019

På Hälldala Spin & Win kommer Mi Ritzèn att vara Showfotograf. Om det är någon som inte vill bli fotograferad under tävlingen så säg ifrån i sekretariatet innan. Och om någon önskar specialfotografering så prata med Mi Ritzèn
Hjärtligt Välkomna!