Clinic Maik Bartman den 25-26/2 2023

Antal platser: 8
Rider 2 pass/dag tillsammans med annan ryttare

Pris: 4100 SEK
Box o sängplats bokas via inger@halldalaranch.se